เมื่อวันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2559  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม เมาลิดินนบี (ซ.ล. ) ฮ.ศ. 1438  เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการสานสัมพันธ์ชุมชน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี  โดยผู้ปกครอง บริจาค อาหาร ทั้งอาหารคาว หวาน ผลไม้ และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี


| edit post
       นายธรรมนูญ  ไหวพริบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าโอน  นำคณะครู และนักเรียน ร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมี แปรอักษรเลข ๙  เพื่อร่วมถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดี


| edit post
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559   เวลา 09.00 ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพป.สข.3 และนายอำเภอบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอเทพา ได้พบปะและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายอำเภอเทพา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่าโอน อ.เทพา  จ.สงขลา

| edit post
โรงเรียนบ้านป่าโอน จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนผู้ช่วย Student Lab Assistan Workshop. โครงการ Chevron Enjoy Sciene: สนุกวิทย์ พลังคิด  เพื่ออนาคต ในวันที่ 10-11 พ.ย. 2559 โดยมีโรงเรียนบ้านกระอาน โรงเรียนวัดคลองยอ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 โรงเรียนวัดนิคมประสาทฯ โรงเรียนบ้านคูหา โรงเรียนบ้านคลองยอ นักเรียน เข้าร่วมรับอบรมในครั้งนี้ จำนวน 24 คน


| edit post
คณะครูนักเรียนร่วมกันผลิตโบว์ไว้ทุกข์ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร


| edit post
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ผู้ปกครองนักเรียน ช่วยช่อมแซม ต่อเติม อาคารเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 2 ห้อง ซึ่งทางโรงเรียนบ้านขอบคุณทุกๆภาคส่วนที่มาช่วยพัฒนาโรงเรียนบ้านป่าโอน


| edit post
ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2559 โดยเชิญ คุณแม่มาร่วมกิจกรรมเพื่อให้ลูกได้แสดงความรักต่อคุณแม่ ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน และมีการมอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่น ประจำปี 2559

| edit post