ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมถวายทียนพรรษา ประจำปีการ2558 นำโดยนายธรรมนูญ ไหวพริบ คณะบุคคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียนถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดพรุตู เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2558 เพื่อใช้เป็นเครื่องส่องสว่างเวลาพระเณรในวัด ศึกษาท่องพระธรรมวินัยในเวลากลางคืน และ รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไ| edit post
    เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2558 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอน เข้าแข่งขันร้องเพลงประสานเสียง เพลงวันพรุ่งนี้และสามมัคคีชุมนุม ระดับเครือข่ายอำเภอเทพา ซึ่งได้รับความร่วมมือตัวแทนของชุมชน เข้าร่วมประกวด ซึ่งผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านป่าโอนได้ลำดับที่ 4 ขอแสดงคงวามยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันครั้งนี้

| edit post
     วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 ทางโรงเรียนได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา จากร้านฮันนาน จำนวน 10 ทุน
ทุนละ 1,000 บาท โดยมีนายธรรมนูญ ไหวพริบ เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน


| edit post
      วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอนได้จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำกิจกรรม โดยมีนางลลนา อิแอ เป็นผู้กล่าวนำอ่านสารของกระทรวงศึกษาธิการ เด็กชายเลอร์ศักดิ์  หวังหมัด เป็นผู้กล่าวนำคำคำปฏิญาณตน ซึ่งในปีนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการให้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดคือ คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด


| edit post
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 ได้มีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา2558 โดยมีผู้สมัคร จำนวน 3 คน มีนักเรียนสามารถใช้สิทธิในการเลือกตั้งครังนี้ตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการเลือกตั้ง ได้ประธานโรงเรียนคนใหม่ คือ เด็กชายเลอร์ศักดิ์  หวังหมัด ชนะคะแนนไปอย่างขาดลอย


| edit post
      เมื่อวันที่ 11 มกราคม  2558  ทางโรงเรียนบ้านป่าโอน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งนักเรียนเตรียมดอกไม้  เพื่อที่จะมามอบให้ คุณครู ที่นักเรียนรักและเคารพ
| edit post
        เมื่อ วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2558 ทางโรงเรียนบ้านป่าโอน ได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 โดยมี นายธรรมนูญ  ไหวพริบ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา และได้ แสดงชุดนักเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลซึ่งเป็นที่สนใจของผู้ปกครอง เป็นอย่าง ซึ่งการประชุมดำเนินไปอย่างเป็นกันเอง


| edit post