เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2556โรงเรียนบ้านป่าโอนเป็นตัวแทนสพป.สข.3  ไปจัดเตนท์นิทรรศการ  " กิจกรรมเสริมหลักสูตรงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปี  2556ในระหว่างวันที่  25-27  มิถุนายน  2556  ณ  สำนักงานศึกษาธิการภาค  12  จังหวัดยะลา โดยมี นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน และได้เยี่ยมชม นิทรรศการ ร.ร.บ้านป่าโอน และขอขอบคุณ  ดร.ประสิทธิ์  หนูกุ้ง  ผอ.สพป.สข.3  และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เป็นกำลังใจให้ในครั้งนี้      

| edit post
 เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน 2556  หน่วยเฉพาะกิจ จังหวัดสงขลา  ได้นำคณะวิทยากร มาจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน ร.ร. บ้านป่าโอน


| edit post